بستن
FA EN AR RU FR

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم سوال امتحانات ترم

فرم سوال امتحانات ترم


فرم سوال امتحانات ترم

قابل توجه اساتید محترم دانشکده معماری و هنر: لطفاً سوالات امتحانی را در فرم الصاقی نوشته و به تعداد دانشجو تکثیر و حداقل 24 ساعت قبل از امتحان به آموزش دانشکده تحویل نمائید.

 فرم سوالات امتحانات

                                                                                            آموزش دانشکده