بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم سوال امتحانات ترم

فرم سوال امتحانات ترم


فرم سوال امتحانات ترم

قابل توجه اساتید محترم دانشکده معماری و هنر: لطفاً سوالات امتحانی را در فرم الصاقی نوشته و به تعداد دانشجو تکثیر و حداقل 24 ساعت قبل از امتحان به آموزش دانشکده تحویل نمائید.

 فرم سوالات امتحانات

                                                                                            آموزش دانشکده