بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرایط دریافت کارت هویت بین المللیISIC برای اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان

شرایط دریافت کارت هویت بین المللیISIC برای اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان


شرایط دریافت کارت هویت بین المللیISIC برای اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان

  با سلام و احترام،  بدین وسیله نامه 41/4/50583 مورخ 1397/05/22 مدیر کل محترم دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مندرج در نامه مرتبط )، در خصوص کارت بین المللی اعضای محترم هیات علمی ودانشجویان به حضور ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی اطلاع رسانی شود.

شرایط دریافت کارت هویت بین المللی ISIC