بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرپرست معاونت پژوهشی و اجرایی دانشکده معماری و هنر منصوب شد

سرپرست معاونت پژوهشی و اجرایی دانشکده معماری و هنر منصوب شد


سرپرست معاونت پژوهشی و اجرایی دانشکده معماری و هنر منصوب شد

بنا به پیشنهاد سرپرست دانشکده معماری و هنر و طی حکمی از طرف رئیس دانشگاه گیلان، دکتر صابر محمدپور عضو هیأت علمی دانشکده معماری و هنر به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی و اجرایی دانشکده معماری و هنر منصوب شد. شایان ذکر است پیش از این دکتر امیررضا کریمی آذری عهده دار این سمت بود که هم اکنون مسئولیت سرپرستی دانشکده معماری و هنر را بر عهده دارد.

مدیریت و کارکنان دانشکده ضمن تقدیر از زحمات دکتر کریمی آذری ، برای دکتر محمد پور آرزوی توفیق می نماید.