بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی پروفسور نویمن دکتری اتنوموزیکولوژی و رئیس دپارتمان موسیقی شناسی دانشگاه هاله آلمان

سخنرانی پروفسور نویمن دکتری اتنوموزیکولوژی و رئیس دپارتمان موسیقی شناسی دانشگاه هاله آلمان


سخنرانی پروفسور نویمن دکتری اتنوموزیکولوژی و رئیس دپارتمان موسیقی شناسی دانشگاه هاله آلمان

پروفسور کلوس نویمن، رئیس دپارتمان موسیقی شناسی دانشگاه هاله آلمان روز سه شنبه 19دی 96 در تالار حکمت به ایراد سخنران پرداخت.سخنرانی ایشان درباره رقابت های موسیقایی و انواع مسابقات موسیقی در دنیا بود.دکتر نویمن دو نوع رقابت موسیقی را از هم تفکیک کردند:1- رقابت های عام 2- رقابت های رسمی.

در رقابت های عام هیات داوران و ژوری وجود نداشته و افراد رقابت کننده به صورت همگانی در مسابقات شرکت می کنند و مخاطبان به نوعی داور محسوب می شوند.این مسابقات که به صورت خودجوش است در اکثر فرهنگ های موسیقایی دنیا برگزار می شود.در رقابت های رسمی داوران و هیات ژوری وجود دارد و قوانین و قواعدی برای برگزاری مسابقات تعیین می شود.دکتر نویمن نکات مثبت و منفی این دو نوع رقابت ها را تحلیل و بررسی کردند.