بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان و مکان مصاحبه فراخوان جذب هیات علمی در دانشکده معماری و هنر گیلان

زمان و مکان مصاحبه فراخوان جذب هیات علمی در دانشکده معماری و هنر گیلان


زمان و مکان مصاحبه فراخوان جذب هیات علمی در دانشکده معماری و هنر گیلان

زمان و مکان مصاحبه فراخوان جذب هیات علمی در دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان:

1- متقاضیان گروه ارتباط تصویری:

                                                  دوشنبه 97/7/30 ساعت 9 صبح

 

2-متقاضیان گروه معماری:

                                                دوشنبه 97/7/30 ساعت 11/30 صبح

 

3-متقاضیان گروه موسیقی:

                                                 دوشنبه 97/7/30 ساعت 15

 

4-متقاضیان گروه نقاشی:

                                              سه شنبه 97/8/1 ساعت 9/30 صبح

مکان:رشت،کیلومتر 5 جاده قزوین - تهران ، دانشگاه گیلان،دانشکده معماری و هنر،طبقه سوم