بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان تحویل پروژه دانشجویان معماری به روزهای 15و 18 بهمن 96 انتقال یافت

زمان تحویل پروژه دانشجویان معماری به روزهای 15و 18 بهمن 96 انتقال یافت


زمان تحویل پروژه دانشجویان معماری به روزهای 15و 18 بهمن 96 انتقال یافت

قابل توجه دانشجویان محترم رشته معماری

به علت وضعیت آب و هوا و شرایط جوی زمان تحویل پروژه درس های زیر به یکشنبه 15بهمن 96 انتقال یافت.

بیان معماری2،درک و بیان محیط،روستا1و2،بیان معماری1،آشنایی با معماری اسلامی،برداشت از بناهای تاریخی،ساختمان2،آشنایی با مرمت ابنیه،بیان معماری1

و زمان تحویل  پروژه کلیه دروس مقدمات معماری و طرح های معماری و طراحی فنی و هندسه کاربردی به 18 بهمن انتقال یافت.