بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دستورالعمل درخواست معافیت تحصیلی

دستورالعمل درخواست معافیت تحصیلی


دستورالعمل درخواست معافیت تحصیلی

قابل توجه دانشجویان محترم:

ضمن ارسال تصویر نامه شماره 33/23/97/19/12 مورخ 97/03/22 معاونت وظیفه عمومی استان گیلان (فایل الصاقی) در خصوص ضرورت درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول تمامی مقاطع تحصیلی آن دانشکده، بدین وسیله  به استحضار می رساند چنانچه برای اين دانشجويان، مجوز ثبت نام موقت یا معافیت تحصیلی صادر نشده است، لازم است بر اساس مفاد نامه فوق، حداکثر تا تاریخ 1397/06/31 در خصوص ثبت درخو است معافیت تحصیلی آنان با دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي پليس +10 مکاتبه نمایند.خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به حساسیت موضوع، اقدام لازم معمول گردد. 

                                                                     دستورالعمل درخواست معافیت تحصیلی