بستن
FA EN AR RU FR CHI

دریافت مجوز نشریه دانشجویی شش سوی هنر

دریافت مجوز نشریه دانشجویی شش سوی هنر


 

دریافت مجوز نشریه دانشجویی شش سوی هنر

 

مجوز رسمی نشریه دانشجویی شش سوی هنر برای دانشکده هنر و معماری به ثبت رسیده است و این دانشکده به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان، برای اولین بار دارای نشریه معتبر دانشجویی می‌شود.

 گاهنامه شش سوی هنر با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی جناب آقای حمیدرضا یوسفی ماتک و شورای سردبیری (حمیدرضا یوسفی ماتک، فاطمه فعال، رضوان دلجو و مرضیه سلیمی مقدم) به ثبت رسیده است. این نشریه هر شش رشته موجود (مهندسی شهرسازی، مهندسی معماری، نقاشی، گرافیک (ارتباط تصویری)، موسیقی و پژوهش هنر) در دانشکده هنر و معماری را شامل می‌شود.

شایان ذکر است که خانم فاطمه فعال دانشجوی کارشناسی رشته نقاشی، خانم رضوان دلجو دانشجوی کارشناسی رشته گرافیک (ارتباط تصویری)، خانم مرضیه سلیمی مقدم دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری و آقای حمیدرضا یوسفی ماتک دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری می‌باشند.
قابل توجه است نشریه مذکور بعد از پیگیری‌های مکرر نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده جناب آقای امیر شعبانی پور و نماینده سابق فرهنگی و اجتماعی جناب آقای منصور حبیب دوست و دبیرکل انجمن‌های علمی دانشکده جناب آقای حمیدرضا یوسفی ماتک به ثبت رسیده است.

 

آدرس کوتاه :