بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره تحصیلات تکمیلی

درباره تحصیلات تکمیلی


درباره تحصیلات تکمیلی

نخستین بار، در سال 1373، گروه معماری دانشگاه گیلان ، اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته در رشته‌ی معماری نمود. در این سال، دانشگاه گیلان، یکی از معدود دانشگاه‌ها در کشور بود که در مقطع کارشناسی ارشد، دانشجوی معماری می‌پذیرفت. در سال 1378، به دنبال تغییرات ساختاری در برنامه‌ی آموزشی معماری در کشور، مقطع کارشناسی ارشد پیوسته از تمامی دانشگاه‌های کشور، از جمله دانشگاه گیلان، حذف شد. پس از آن، در سال 1387، این دانشگاه، برای نخستین بار، اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، در رشته‌ی معماری (گرایش معماری) نمود. سپس، در سال 1390از گروه شهرسازی  نیزرشته‌ی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، در مقطع کارشناسی ارشد به دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ معماری و هنر، افزوده شد. با کسب مجوز راه‌اندازی گرایش طراحی شهری، از نیمسال نخست سال تحصیلی 1394، در این گرایش نیز دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرفته می‌شود. در حال حاضر، این دانشکده در رشته‌ی معماری، سالیانه 15 تا 20 دانشجو و در رشته‌ی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 10 تا 15 دانشجو می‌پذیرد. هم اکنون، حدود 60 دانشجوی کارشناسی ارشد، در این دو رشته در حال تحصیل در دانشکده هستند. دانشکده‌ معماری و هنر، در نظر دارد در آینده‌ی نزدیک، تعداد رشته‌ها در مقطع کارشناسی ارشد را افزایش داده و رشته پژوهش هنر در را مقطع کارشناسی ارشد و شهر سازی را در مقطع دکترای را ه اندازی نماید.

مدیر تحصیلات تکمیلی:                                                        دکتر آمنه آقا ربیع

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری و هنر:         خانم مهندس ندا علیخواه