بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشکده در یک نگاه

دانشکده در یک نگاه


دانشکده در یک نگاه

دانشکده در یک نگاه تعداد هیات علمی :41 نفر  (دانشیار 2 نفر، استادیار15نفر، مربی 24 نفر) تعداد دانشجویان در  نیمسال اول 97-96-  1227نفر: کارشناسی:1052نفر، کارشناسی ارشد 175 نفر تعداد پرسنل کارمند: 2۰ نفر (کارشناس ارشد اداری 5 نفر، کارشناس متخصص 4 نفر، دیپلم 1 نفر، خدمات 7 نفر و تاسیسات ۲ نفر آدرس: رشت، کیلومتر ۵ جاده رشت به قزوین، پردیس دانشگاه گیلان –دانشکده معماری و هنر صندوق پستی : ۳۷۵۶-۴۱۶۳۵ کدپستی : ۱۳۷۶۹-۴۱۹۹۶ دورنگار : ۳۳۶۹۰353–۰۱۳ تلفنخانه : ۳۳۶۹۰381 – ۰۱۳

گروه های آموزشی و پژوهشی :

معماری

شهرسازی

گرافیک

نقاشی

موسیقی

 

رشته های تحصیلی:5رشته

 

کارشناسی دوره روزانه:

شهرسازی, معماری, گرافیک, نقاشی, موسیقی

کارشناسی دوره شبانه:

بین الملل: کارشناسی ارشد معماری

کارشناسی ارشد روزانه :معماری ، شهرسازی