بستن
FA EN AR RU FR CHI

تمدید حکم مدیر گروه ارتباط تصویری

تمدید حکم مدیر گروه ارتباط تصویری


تمدید حکم مدیر گروه ارتباط تصویری

 

بنا به پیشنهاد رییس دانشکده معماری و هنر و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، مدیرگروهی  آقای رسول پروری مقدم به مدت دو سال دیگرتمدید شد.ضمن تبریک به آقای پروری مقدم، برای ایشان درانجام وظایف و مسئولیت های محوله آرزوی موفقیت می نماییم.

                                                                       اساتید،مدیریت و کارکنان دانشکده

 

آدرس کوتاه :