بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما

تماس با ما


تماس با ما

آدرس : رشت . کيلومتر 6 جاده رشت به تهران- مجتمع دانشگاه گيلان -دانشکده معماری و هنر

 کد پستی دانشکده: 4199613767

 صندوق پستی: 1871

 تلفن(دفتر ریاست دانشکده): 33690381-013                 داخلی:3144

 تلفن(مدیر امور عمومی): 33690554-013                       داخلی:3153 دور نگار: 33690553 -013

 موقعیت دانشکده بر روی Google map