بستن
FA EN AR RU FR CHI

تقدیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه گیلان به واسطه کسب رتبه اول دانشگاه های بین المللی سطح 2 در ارزیابی فعالیت های علمی بین المللی سال98-1397

تقدیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه گیلان به واسطه کسب رتبه اول دانشگاه های بین المللی سطح 2 در ارزیابی فعالیت های علمی بین المللی سال98-1397


تقدیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه گیلان به واسطه کسب رتبه اول دانشگاه های بین المللی سطح 2 در ارزیابی فعالیت های علمی بین المللی سال98-1397