بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ترجمه کتاب آموزش موسیقایی موسیقی تالیف دکتر اسوانک توسط 2 نفر از اعضاءهیات علمی گروه موسیقی دانشگاه گیلان

ترجمه کتاب آموزش موسیقایی موسیقی تالیف دکتر اسوانک توسط 2 نفر از اعضاءهیات علمی گروه موسیقی دانشگاه گیلان


ترجمه کتاب آموزش موسیقایی موسیقی تالیف دکتر اسوانک توسط 2 نفر از اعضاءهیات علمی گروه موسیقی دانشگاه گیلان

کتاب «آموزش موسیقایی موسیقی» تألیف آقای دکتر کیث اِسوانِک، استاد بازنشسته دانشگاه لندن در بنیاد آموزش موسیقی با ترجمه آقای منصور حبیب دوست و خانم دکتر نرگس ذاکر جعفری، اعضای محترم هیات علمی گروه موسیقی توسط انتشارات دانشگاه گیلان به چاپ رسید.

آموزش موسیقایی موسیقی اولین بار توسط انتشارات روتلِج منتشر شد و هم اکنون ترجمه پرتغالی، ژاپنی و روسی آن هم موجود است. این کتاب ضمن نقد روش های مختلف در آموزش و ارزیابی موسیقی در صدد است تا با توجه به رسوم آموزشی مناطق مختلف دنیا به ویژه آنهایی که در فرهنگ شفاهی وجود دارند، انتخاب هایی جدید برای آموزگاران فراهم آورد. مهمترین دلیل ترجمه این کتاب به فارسی، عدم وجود منبعی در زمینه آموزش موسیقی در ایران است، به ویژه در این برهه زمانی که با گسترش روزافزون مراکز آموزشی در سطح دانشگاه ها رو به رو هستیم و دانشگاه گیلان یکی از سه دانشگاه دولتی کشور است که در آن رشته موسیقی آموزش داده می شود.