بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تدوین کتاب موسیقی نظری ایران توسط دکتر نرگس ذاکر جعفری هیات علمی گروه موسیقی

تدوین کتاب موسیقی نظری ایران توسط دکتر نرگس ذاکر جعفری هیات علمی گروه موسیقی


تدوین کتاب موسیقی نظری ایران توسط دکتر نرگس ذاکر جعفری هیات علمی گروه موسیقی

کتاب موسیقی نظری ایران نوشته‌ی دکتر نرگس ذاکر جعفری توسط اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان منتشر شد.

این کتاب نظریات مختلف در حوزه‌ی نظری موسیقی کلاسیک ایران را دربر می‌گیرد. کتاب دارای دو بخش مجزا است. بخش اول به تبیین کلیات، تعاریف و مفاهیم بنیادین و چگونگی تدوین موسیقی دستگاهی اختصاص دارد. بخش دوم کتاب به تجزیه و تحلیل دستگاه‌ها و آوازهای موسیقی کلاسیک ایران اختصاص یافته و تلاش شده است ساختار مُدال گوشه‌های موجود در دستگاه‌ها در فصل‌های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

این کتاب به منظور آشنایی دانشجویان رشته‌ی موسیقی با نظریه پردازی در موسیقی کلاسیک ایران و تجزیه و تحلیل موسیقی دستگاهی نگاشته شده و منبع مفیدی برای مطالعه در این حوزه است.