بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی


تحصیلات تکمیلی

نخستین بار، در سال ۱۳۷۳، گروه معماری دانشگاه گیلان ، اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته در رشته‌ی معماری نمود. در این سال، دانشگاه گیلان، یکی از معدود دانشگاه‌ها در کشور بود که در مقطع کارشناسی ارشد، دانشجوی معماری می‌پذیرفت. در سال ۱۳۷۸، به دنبال تغییرات ساختاری در برنامه‌ی آموزشی معماری در کشور، مقطع کارشناسی ارشد پیوسته از تمامی دانشگاه‌های کشور، از جمله دانشگاه گیلان، حذف شد. پس از آن، در سال ۱۳۸۷، این دانشگاه، برای نخستین بار، اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، در رشته‌ی معماری (گرایش معماری) نمود. سپس، در سال ۱۳۹۰از گروه شهرسازی  نیزرشته‌ی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، در مقطع کارشناسی ارشد به دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ معماری و هنر، افزوده شد. با کسب مجوز راه‌اندازی گرایش طراحی شهری، از نیمسال نخست سال تحصیلی ۱۳۹۴، در این گرایش نیز دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرفته می‌شود. در حال حاضر، این دانشکده در رشته‌ی معماری، سالیانه ۱۵ تا ۲۰ دانشجو و در رشته‌ی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، ۱۰ تا ۱۵ دانشجو می‌پذیرد. هم اکنون، حدود ۶۰ دانشجوی کارشناسی ارشد، در این دو رشته در حال تحصیل در دانشکده هستند. دانشکده‌ معماری و هنر، در نظر دارد در آینده‌ی نزدیک، تعداد رشته‌ها در مقطع کارشناسی ارشد را افزایش داده و رشته پژوهش هنر در را مقطع کارشناسی ارشد و شهر سازی را در مقطع دکترای را ه اندازی نماید.

مسئول تحصیلات تکمیلی:                                                        دکتر پریسا آروند

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری و هنر:                  ندا علیخواه