بستن
FA EN AR RU FR CHI

تاریخچه دانشکده معماری

تاریخچه دانشکده معماری


تاریخچه دانشکده معماری

هسته ی اولیه دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان در سال ۱۳۶۷با فعالیت گروه معماری در مقطع کاردانی و با ظرفیت ۲۵ دانشجو، در داخل دانشکده فنی شکل یافت. در سال ۱۳۷۳ دوره کارشناسی ارشد پیوسته ی معماری در آغاز گردید؛ همچنین گروه معماری در سال ۱۳۷۶ مبادرت به راه اندازی دوره ی پیوسته کاردانی به کارشناسی ارشد نمود.در سال ۱۳۷۸ بنا بر سیاست های وزارت علوم دوره ی کارشناسی ارشد پیوسته به فعالیت خود خاتمه داد و اولین دوره کارشناسی معماری کار خود را شروع نمود.

گروه معماری در اواخر سال ۱۳۷۹ با عنوان دانشکده معماری و هنر از زیر مجموعه دانشکده فنی و مهندسی خارج شد و با هدف راه اندازی رشته های هنر فعالیت مستقل خود را آغاز نمود. برنامه توسعه دانشکده معماری و هنر با راه اندازی دوره ی مهندسی شهرسازی در سال ۱۳۸۳ ، رشته ارتباط تصویری در سال ۱۳۸۴ ؛ نوازندگی سازهای ایرانی در سال ۱۳۸۵، رشته نقاشی در سال ۱۳۸۶، راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد در رشته معماری در سال۱۳۸۷و همچنین دو گرایش برنامه ریزی منطقه ای و برنامه ریزی شهری از رشته شهرسازی در سال های۱۳۹۰ و ۱۳۹۴، فعالیتهای آموزشی خود را توسعه داد. راه اندازی مقطع دکتری رشته شهرسازی، مقطع کارشناسی ارشد طراحی شهری و همچنین مقطع کارشناسی پژوهش هنر از جمله برنامه های توسعه ای در دست اقدام در دانشکده معماری و هنر می باشند.

آدرس کوتاه :