بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری کارگاه مهارت افزایی اقتصاد و صنعت نشر در موسیقی

برگزاری کارگاه مهارت افزایی اقتصاد و صنعت نشر در موسیقی


برگزاری کارگاه مهارت افزایی اقتصاد و صنعت نشر در موسیقی

 معاونت پژوهشی دانشکده هنر و معماری برگزار می کند:

کارگاه مهارت افزایی اقتصاد و صنعت نشر در موسیقی

زمان: پنجشنبه 2 بهمن 1399،ساعت 15-13

زمان،پنجشنبه 9 بهمن 1399،ساعت 15-13

مدرس:اردوان جعفریان،عضو هیات مدیره اجرایی مجمع جهانی موسیقی یونسکو و دبیر بین الملل جشنواره موسیقی فجر

درگاه ورود:        http://rooydad.guilan.ac.ir/ch/music

آدرس کوتاه :