بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری وبینار دانشکده هنر و معماری با عنوان اثرات شیوع ویروس کرونا بر شهر و برنامه‌ریزی شهری

برگزاری وبینار دانشکده هنر و معماری با عنوان اثرات شیوع ویروس کرونا بر شهر و برنامه‌ریزی شهری


برگزاری وبینار دانشکده هنر و معماری با عنوان اثرات شیوع ویروس کرونا بر شهر و برنامه‌ریزی شهری

دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان وبینار پژوهشی با عنوان اثرات شیوع ویروس کرونا بر شهر و برنامه‌ریزی شهری بر گزار می کند. ازعلاقمندان دعوت می شود برای شرکت در وبینار مورد نظر به تارنمای زیر مراجعه نمایند.

http://webinar.guilan.ac.ir/research