بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه آشنایی با ظرفیت های کارآفرینی دانشکده هنر و معماری و معرفی توانمندی های مرکز رشددر 18اسفند 95

برگزاری جلسه آشنایی با ظرفیت های کارآفرینی دانشکده هنر و معماری و معرفی توانمندی های مرکز رشددر 18اسفند 95


برگزاری جلسه آشنایی با ظرفیت های کارآفرینی دانشکده هنر و معماری و معرفی توانمندی های مرکز رشددر 18اسفند 95

این جلسه با حضور جناب آقای دکتر پیمان، رئیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه و جناب آقای دکتر ذرعی فروش، معاون این مرکز، مورخ 18 اسفند 95 در اتاق شورای دانشکده هنر و معماری برگزار شد. این جلسه به دعوت جناب آقای منصور حبیب دوست، نماینده فرهنگی دانشکده هنر و معماری شکل گرفت و جمعی از استادان این دانشکده همچنین دانشجویان علاقمند از رشته های مختلف در آن حضور داشتند.

در ابتدای جلسه پس از مقدمه ی نماینده فرهنگی دانشکده مبنی بر لزوم استفاده از ظرفیت های کارآفرینی رشته های هنری دانشگاه در مرکز رشد، دکتر پیمان به معرفی اهداف و برنامه های این مرکز پرداختند؛ از جمله حمایت مرکز رشد از طرح های نوآورانه ی منجر به ارائه ی خدمات که با توجه به ماهیت رشته های هنری موجود در دانشکده مورد توجه بود.

در ادامه ی جلسه دکتر عموزاده از استادان دانشکده به بیان نظرات خویش پرداختند و مرکز رشد را پلی بین نیازهای ادارات مختلف در سطح استان و توانمندی های دانشگاه گیلان دانستند. همچنین برخی از دانشجویان به بیان نظرات خود پرداختند؛ خانم قاسمی دبیر انجمن علمی گرافیک به لزوم راهنمایی و پیگیری مرکز رشد برای عملی شدن طرح های دانشجویی اشاره داشتند و آقای خاکپور از دانشجویان رشته موسیقی به اهمیت توجه به طرح های هنری و فرهنگی دیربازده که لزوما منجر به بازگشت سریع سرمایه نمی شود توجه داشتند.

در پایان جناب آقای دکتر ذرعی فروش در بیان راه های عملی همکاری با مرکز رشد به تعریف هسته ی فناور به عنوان واحدی که اعتبار حقوقی ندارد اما استعداد اجرای طرح پژوهشی دارد پرداختند. چنین واحدهایی در صورت موافقت با طرح، اعتبار 8 میلیون تومانی دریافت می کنند که پس از یک سال تنفس، این اعتبار به صورت قسطی و بدون بهره به مرکز عودت خواهد شد. همچنین در شرایطی خاص و در صورت عدم موفقیت طرح، تنها درصدی از این اعتبار عودت خواهد شد. از طرف دیگر طرح های مورد حمایت مرکز رشد اصولا بومی هستند هرچند در مواردی از طرح های اجرایی در بیرون از استان هم حمایت می شود.

در نهایت باید اشاره شود که مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان از طریق کانون شکوفایی خلاقیت زیر نظر معاونت پژوهشی دانشکده ها با دانشگاهیان ارتباط نزدیک دارد. تلفن تماس با مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان: 33341960 سرکار خانم ملک شاهی