بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید نماینده مرکز مطالعات موسیقی جهان در دانشگاه هیلدس هایم آلمان از دانشکده هنر و معماری

بازدید نماینده مرکز مطالعات موسیقی جهان در دانشگاه هیلدس هایم آلمان از دانشکده هنر و معماری


بازدید نماینده مرکز مطالعات موسیقی جهان در دانشگاه هیلدس هایم آلمان از دانشکده هنر و معماری

دکتر میشائیل فوور، موسیقی‌شناس و اتنوموزیکولوگ آلمانی به نمایندگی از مرکز مطالعات موسیقی جهان در دانشگاه هیلدس هایم آلمان به منظور عقد تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه گیلان در دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان حضور یافت. طبق این تفاهم‌نامه، همکاری بخش اتنوموزیکولوژی دانشکده موسیقی هیلدس هایم و گروه موسیقی دانشگاه گیلان برای راه‌اندازی مرکز پژوهشی موسیقی‌شناسی ایران در دانشگاه گیلان در چشم‌اندازی پنج ساله آغاز خواهد شد. دکتر فوور پس از نشستی با ریاست دانشکده هنر و معماری و اعضای هیأت علمی گروه موسیقی به بازدید از دانشکده هنر و معماری و گروه موسیقی پرداخت. دانشجویان قطعاتی در موسیقی ایرانی اجرا کردند و دکتر فوور نیز با شرکت در نشست مسئولین،اعضای هیأت علمی و دانشجویان موسیقی به ارائه‌ی سخنرانی و معرفی مرکز موسیقی‌شناسی دانشگاه هیلدس هایم پرداخت.سپس برای عقد تفاهم‌نامه در دفتر ریاست دانشگاه گیلان حضور یافت.