بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب نماینده کانون شکوفایی، خلاقیت و نوآوری دانشکده معماری و هنر

انتصاب نماینده کانون شکوفایی، خلاقیت و نوآوری دانشکده معماری و هنر


انتصاب نماینده کانون شکوفایی، خلاقیت و نوآوری دانشکده معماری و هنر

جناب آقای دکتر صابر محمدپور عضو هیات علمی گروه مهندسی شهرسازی،از طرف مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه به عنوان نماینده کانون شکوفایی،خلاقیت و نوآوری دانشکده معماری و هنر منصوب شدند.