بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب آقای دکتر کریمی آذری به عنوان عضو کمیسیون تخصصی گروه عمران و معماری

انتصاب آقای دکتر کریمی آذری به عنوان عضو کمیسیون تخصصی گروه عمران و معماری


انتصاب آقای دکتر کریمی آذری به عنوان عضو کمیسیون تخصصی گروه عمران و معماری

به موجب حکمی از سوی ریاست دانشگاه، آقای دکتر کریمی آذری به مدت 2 سال به عنوان عضو کمیسیون تخصصی گروه عمران و معماری منصوب شد. دانشکده هنر و معماری  این انتصاب را به دکترکریمی آذری  تبریک می گوید و برای ایشان آرزوی موفقیت می نماید.