بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتصاب آقای احمد منتظری به عنوان مدیر گروه نقاشی

انتصاب آقای احمد منتظری به عنوان مدیر گروه نقاشی


انتصاب آقای احمد منتظری به عنوان مدیر گروه نقاشی

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده معماری و هنر و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، آقای احمد منتظری رودبارکی به مدت دو سال به سمت مدیر گروه نقاشی منصوب شد. شایان ذکر است پیش از این آقای مهران ویسی مسئولیت گروه نقاشی این دانشکده را بر عهده داشت. ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای مهران ویسی برای آقای منتظری آرزوی موفقیت می نماییم

آدرس کوتاه :