بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب استاد مشاور انجمن علمی گروه شهرسازی دانشکده معماری و هنر

انتصاب استاد مشاور انجمن علمی گروه شهرسازی دانشکده معماری و هنر


انتصاب استاد مشاور انجمن علمی گروه شهرسازی دانشکده معماری و هنر

جناب آقای دکتر صابر محمدپور عضو هیات علمی گروه مهندسی شهرسازی،از طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به عنوان استاد مشاور انجمن علمی گروه شهرسازی دانشکده معماری و هنر منصوب گردیدند.