بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب دکتر کریمی آذری به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده درهفته پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان در سال1395

انتخاب دکتر کریمی آذری به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده درهفته پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان در سال1395


انتخاب دکتر کریمی آذری به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده درهفته پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان در سال1395

هفته پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان طی مراسمی با حضوررئیس دانشگاه، اساتید و دانشجویان به همراه تقدیر از پژوهشگران برتر و با تاکید بر حرکت به سمت تقاضامحوری و درآمدزایی از پژوهش های علمی به پایان رسید. در این مراسم دکتر رضی رئیس دانشگاه گیلان طی سخنانی ضمن تبریک هفته پژوهش به پژوهشگران و دانشوران دانشگاه، از همه کسانی که با وجود محدودیت ها و موانع چراغ پژوهش و فناوری را در دانشگاه روشن نگاه داشتند تشکر کرد.

در پایان از پژوهشگران هیأت علمی و دانشجو در دانشکده های گوناگون با اهدای لوح و هدایایی تقدیر به عمل آمد که آقای دکتر کریمی آذری به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده معماری و هنر و آقای حمیدرضا بهارلویی به عنوان دانشجوی برتر دانشکده معماری و هنر برگزیده شدند.