بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب دکتر نادر زالی به عنوان پژوهشگر برتردانشگاه در هفته پژوهش و فناوری 1397

انتخاب دکتر نادر زالی به عنوان پژوهشگر برتردانشگاه در هفته پژوهش و فناوری 1397


انتخاب دکتر نادر زالی به عنوان پژوهشگر برتردانشگاه در هفته پژوهش و فناوری 1397

در روز چهارشنبه 28 آذر مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه در هفته پژوهش و فناوری 1397 برگزار شد که آقای دکتر نادر زالی به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه و طرح ایشان به عنوان طرح برتر دانشگاه در حوزه ارتباط با جامعه انتخاب شد.

ریاست و مدیریت و کارکنان دانشکده ضمن تبریک, توفیق روز افزون را در کسب درجات علمی بالاتر از درگاه ایزدمنان برای ایشان آرزومندند.