بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب دانشجویان دانشکده معماری و هنردر"جشنواره پایان نامه های برتر"

انتخاب دانشجویان دانشکده معماری و هنردر"جشنواره پایان نامه های برتر"


انتخاب دانشجویان دانشکده معماری و هنردر"جشنواره پایان نامه های برتر"

گروه مطالعات و پژوهش شهرداری کلانشهر رشت،در " جشنواره پایان نامه های برتر "،برترین های پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مرتبط با شهر رشت را انتخاب کرد.

این جشنواره ضمن تقدیر از 3 تن از دانشجویان:خانم فرناز سدهیان و آقایان هژیر میثاقی و حامد مسیح شرقیان،به راهنمایی استاد محمد رضا فاروقی،چکیده تحقیقات انجام شده در یک جلد را با عنوان تلخیص اولین جشنواره پایان نامه برتر شهرداری رشت به چاپ رساند.