بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب خانم زهرا پرموزه به عنوان کارشناس نمونه دانشکده معماری و هنر در حوزه آموزش

انتخاب خانم زهرا پرموزه به عنوان کارشناس نمونه دانشکده معماری و هنر در حوزه آموزش


انتخاب خانم زهرا پرموزه به عنوان کارشناس نمونه دانشکده معماری و هنر در حوزه آموزش

در هفته گرامیداشت آموزش که از 11 تا 18 اردیبهشت 97 برگزار شد، خانم زهرا پرموزه به عنوان کارشناس نمونه آموزش انتخاب شد.ریاست و کارکنان دانشکده ضمن تبریک به این همکار محترم، برای ایشان آرزوی موفقیت می نماید