بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخاب آقای رسول پروری مقدم به عنوان داور جشنواره بین المللی پوستر برای فردا فرانسه 2020

انتخاب آقای رسول پروری مقدم به عنوان داور جشنواره بین المللی پوستر برای فردا فرانسه 2020


انتخاب آقای رسول پروری مقدم به عنوان داور جشنواره بین المللی پوستر برای فردا فرانسه 2020

آقای رسول پروری مقدم هیات علمی محترم گروه گرافیک به عنوان داور جشنواره بین المللی پوستر فرانسه 2020 انتخاب شد.شایان ذکر است موضوع امسال جشنواره اخبار دروغین (Fake News) , تعداد آثار ارسالی 6078 اثر بوده و طبق روال هر سال، نمایشگاهی از 100 اثر برگزیده این فراخوان بین المللی پوستر در چند شهر اروپا برگزار خواهد شد، ضمناً 10 پوستر برتر نیز انتخاب خواهند شد.

http://www.posterfortomorrow.org/en/account/signup

آدرس کوتاه :