بستن
FA EN AR RU FR

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلان منشور دانشجویی

اعلان منشور دانشجویی


اعلان منشور دانشجویی

منشور حقوق دانشجویی شامل سرفصل های مختلف از جمله راجع به چگونگی فعالیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در انجمن های علمی و نشریات دانشجویی در محیط دانشگاه است.                      منشور دانشجویی