بستن
FA EN AR RU FR CHI

اسامی کارکنان

شماره داخلی

شماره مستقیم

عنوان پست

نام ونام خانوادگی

3189

33690330

کارشناس گروه شهرسازی

زهرا پرموزه

3167

 

کتابخانه

موسی توانا خشت مسجدی

3153-3156

33690554

رئیس اداره امور عمومی دانشکده

علیرضا نظری منتظر

3157

 

کارشناس گروه گرافیک

سمیه حسین فکر

3164   کارشناس گروه موسیقی فاطمه خسرو پرویز

3144

33690381

مسئول دفتر ریاست

محمد دروگر

3161

 

کارشناس گروه نقاشی

شهنام شفیعی

3155

 

کارپرداز

بهمن شیرافکن

3150

 

انباردار و امین اموال

 احمد زمان زاده دافساری   

3143

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی 

 ندا علیخواه

3163

 

کارشناس مسئول آموزش

مهدی مرادی اسطلخ زیر

3149

33690554

رئیس اداره امور خدمات آموزشی دانشکده

 حبیب ملائی کوهی

3185

 

دبیرخانه

 ربابه نقدی صفت

3169

 

         کارشناس آموزش

مهرنوش ماتک

3182

 

کارشناس امور پژوهشی

 فاطمه نطاق

3151

 

کارشناس گروه معماری

 دلارام یزدانی

3166

 

عامل مالی دانشکده معماری و هنر

 معصومه احتشامی